Taastumine

Personaalse taastumise mõtte- ja tegutsemisviis tugineb kogemusteadmisele (psüühikahäirega inimeste oma kogemustest lähtuv teadmine) ning ideele, et iga inimene otsustab ise oma elu üle.

Taastumine on sügavalt isiklik teekond, kus Sa muudad oma suhtumist, väärtusi, tundeid, eesmärke, oskusi ja rolle. See on viis elada rahuldustpakkuvalt, lootusrikkalt ja kogukonda panustades isegi siis, kui vaimne tervis seab piiranguid. Taastumine on elule mõtte ja tähenduse andmine, saades üle vaimse tervise probleemide valusatest tagajärgedest. Personaalne taastumine on palju enamat kui taastumine haigussümptomitest – see on lootuse ja elujõu taasleidmine.

Heaolu ja Taastumise Koolis me oleme veendunud, et iga inimene on oma elu ja haiguse ekspert. Me aitame Sul sättida isiklikke taastumise ja heaolu eesmärke ning nende poole liikuda.

Loe lisaks:

Leave a Reply

Your email address will not be published.