Taastujate nõukoda

Taastujate nõukoda on klientidest koosnev esinduskogu. Kliendiesinduse tegevuse põhieesmärk on tõsta  teenuste kvaliteeti ning klientide rahulolu teenuste ja tegevusega.

Kliendiesindus võimaldab

 • saada klientidelt tagasisidet teenuste, programmide ja asutuse tegevuse kohta
 • parandada asutuse ja üksuste töökorraldust
 • arvestada teenuste arendamisel klientide arvamusega
 • arvestada klienditööd kirjeldavate dokumentide koostamisel klientide arvamusega.

Taastujate nõukoja soovitused

Kogemusnõustaja kaasamise ABC:

 • pakkuge kogemusnõustajatele tõsiseltvõetavaid tegevusi
 • tegutsege ja kasvage koos ühiste tegevuste käigus
 • kohelge üksteist võrdsetena
 • kaasake kogemusnõustajaid oma asutuste töösse ja arvestage nende arvamustega.

Soovitused kutselistele:

 • kohtle klienti nii, nagu Sa tahad, et Sind koheldaks
 • räägi kliendiga otse, arusaadavalt, erialaslängi ja võõrsõnu kasutamata
 • püüa mõista, mitte hukka mõista
 • kui miski jäi arusaamatuks, küsi kliendilt üle, ära tõlgenda asju oma vaatenurgast lähtuvalt
 • taju oma pädevuse ja võimete piire, väljenda neid kliendile selgesõnaliselt
 • Sa ei saa klienti terveks ravida, kuid Sa saad teda suunata tervenemise teel, millel liigub ta ise
 • maailm on täis ebakindlust – ära nõua endalt ega kliendilt võimatut
 • pea meelest, et tunded on nakkavad, Sinu suhtumine ja meeleseisund kanduvad kliendile üle
 • alati on lootust, kõik läheb mööda, homme on ka päev.